Nederlands Noors

Onderzoeken & Literatuur

Hier treft u een aantal wetenschappelijke onderzoeken en documentatiemateriaal aan waarin u kunt lezen wat de conclusies zijn op het gebied van elektromagnetische velden en de invloeden daarvan op onze gezondheid.

Professor Adlkofer stelt dat straling niet mogelijk kankerverwekkend maar zeer waarschijnlijk kankerverwekkend is
In zijn lezing “Protection Against Radiation is in Conflict with Science” op de Harvard Law School legt Professor Adlkofer haarfijn uit dat de mobiele communicatie industrie door haar betaald wetenschappelijk onderzoek gebruikt om dat te verhullen. De volledige lezing kunt u hier bekijken.

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat hoogfrequente elektromagnetische velden mogelijk kankerverwekkend zijn
Op 31 mei 2011 heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een officieel agentschap en onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in een persbericht bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden in gaat delen in groep 2b, mogelijk kankerverwekkend. Zij doet dat onder meer naar aanleiding van de onrustbarende toename van hersenkanker. Onder hoogfrequente elektromagnetische velden vallen draadloze communicatiemiddelen zoals GSM, WiFi, Bluetooth en DECT, zowel handsets als basisstations.

Straling van DECT telefoon beïnvloedt het hart
Nieuw onderzoek door Dr. Magda Havas en collega’s, gepubliceerd in het European Journal of Oncology Library (Vol. 5, 2010), laat zien dat straling van draadloze DECT telefoons effect heeft op het hart.
Volgens het dubbelblind uitgevoerde onderzoek reageerden 12 van de 25 proefpersonen op de hoogfrequente straling van een DECT station. Zij ervaarden hartritmestoornissen of een verhoogde hartslag. Dit trad alleen op wanneer de proefpersonen werden blootgesteld aan straling (5 microW/cm2 oftewel 0,5% van de Canadese en US richtlijnen). Zie voor meer informatie www.magdahavas.com.

Bioinitiative Working Group reports (2007 - 2012 - 2014)
Straling van elektrische apparaten is veel schadelijker dan gedacht, stelt een alarmerend rapport.
Alzheimer, leukemie, hersentumoren, borstkanker: je kunt het allemaal krijgen door de elektromagnetische straling die vrijkomt bij het gebruik van onder meer mobiele telefoons en draadloos internet. Dat schrijft een groep van veertien internationale onderzoekers in een recent gepubliceerd rapport. Vooral het lezen van de public overview summary is zeer aan te raden.
De Bioinitiative Working Group geeft daarin een overzicht van 2000 wetenschappenlijke studies die wereldwijd zijn uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling (straling die vrijkomt door het gebruik van elektrische apparaten). De conclusies liegen er niet om: al bij relatief lage doses is er een sterk verhoogd gezondheidsrisico. De huidige veiligheidsnormen die wereldwijd worden gehanteerd zijn volgens de onderzoekers duizenden malen te hoog.

Genuis, SJ.  Fielding a current idea: exploring the public health impact of electromagnetic radiation. Elsevier Public Health (2007)
Een uitstekend overzichtsonderzoek van de Medische Faculteit  van de Universiteit van Alberta, Canada, naar de effecten van EM-velden op mensen. Het hele EM spectrum wordt genoemd, van huishoudelijke apparaten als computers en beeldschermen tot zendmasten en mobieltjes. Ook lichtnetvervuiling, op de onafgeschermde koperkabels in huis, door schakelende voeding van PC's en moderne flatscreen's komen aan de orde.

EU Reflex: schade aan cellen en DNA
Uit het Europese Reflex onderzoek blijkt dat zelfs bij een SAR waarde van 1,3 (representatief voor veel mobiele telefoons) significante biologische schade aangericht wordt in de menselijke cellen en dan voornamelijk het DNA.
Dit onderzoek, uitgevoerd door 12 universiteiten in 7 Europese landen, is een replicatieonderzoek van een aantal eerdere wetenschappelijke onderzoeken. Hiermee is aangetoond dat schade aan cellen en DNA in laboratoriumsituaties reproduceerbaar is en dus wetenschappelijk bewijs vormt. Het effect van elektromagnetische straling na een maand, blijkt direct vergelijkbaar met het effect van röntgen straling van een fractie van een seconde. Vooral deze tijdvertragingsfactor bij niet ioniserende straling wordt in de huidige Nederlandse normen ernstig onderschat.

The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields
Andrew Goldsworthy, Honorary Lecturer aan het Imperial College Londen, schreef een werkingsmodel over het effect van elektromagnetische straling op celniveau.

Cross Currents, The Perils of Electropollution (1990)
Dr. Becker beschrijft in zijn boek hoe ons menselijk lichaam en immuunsysteem negatief worden beïnvloed door elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen, radar, microgolven, radio- en tv-zendmasten, computerbeeldschermen, huiselijke apparatuur en de elektrische kabels van het lichtnet. Dus nog voor de komst van mobiele telefonie legt Dr. Becker al een verband tussen straling van door de mens gemaakte EM-velden onder de huidige wettelijke normen en de toename in kanker, geboorteafwijkingen, depressie, leerproblemen, autisme, Chronisch Vermoeidheid Syndroom, Alzheimer en andere degeneratieve ziekten.


Een artikel van StopUMTS met daarin gemakkelijk leesbaar de feiten over straling.